Get Adobe Flash player

goździk

2s1 Goździk – Nowy nabytek

2s1 Goździk

No i stało się, Militarne Borne po wieloletnich zabiegach mamy coś z konkretną lufą !!! 2S1 Goździk to nasz nowy nabytek który już za kilka dni zostanie dołączony do naszej i tak ogromnej oferty atrakcji militarnych.

Teraz imprezy integracyjne które będziemy dla Was organizować nabiorą bardziej wystrzałowej formy.

Kilka słów o tej armacie. 122 mm haubicę samobieżną 2S1 opracowano w końcu lat sześćdziesiątych i wprowadzono do uzbrojenia Armii Radzieckiej na początku lat 70-tych.

Zachodni obserwatorzy po raz pierwszy przekonali się o jej istnieniu w 1974 roku. Działo samobieżne 2S1 to najliczniej produkowane działo w ZSRR i krajach Układu Warszawskiego (wyprodukowano ponad 10000 sztuk), przeznaczone do wykonywania wielu zadań bojowych. W Polsce wprowadzono je na uzbrojenie w latach 1972-1974 w ilości 18 sztuk. Potem było ono produkowane na licencji  w Hucie Stalowa Wola. Obecnie działo to jest podstawowym środkiem ogniowym polskich jednostek artyleryjskich. Haubica 2S1 ma klasyczny układ konstrukcyjny i stosunkowo niską syl­wetkę. Zbudowano ją na wydłużonym podwoziu gąsienicowego trans­portera opancerzonego MT-LB i uzbrojono w zmodernizowane działo ze 122 mm haubicy ciągnionej D-30. W umieszczonej z tyłu kadłuba wieży, zamontowano działo o symbolu 2A31 wyposażone w: przedmuchiwacz przewodu lufy, dwukomorowy hamulec wylotowy i zamek klinowy o pio­nowym ruchu klina. Ponadto w wieży znajdują się stanowiska dla trzech żołnierzy z czteroosobowej załogi (stanowisko mechanika-kierowcy znaj­duje się z przodu kadłuba, po lewej stronie) i zmechanizowany układ za­silania amunicją, który zapewnia prowadzenie ognia szybkostrzelnością od 5 do 8 strz./min. Do strzelania stosuje się naboje rozdzielnego ładowania, przede wszystkim z pociskiem: odłamkowo-burzącym, dymnym i kumulacyjnym stabilizowanym brzechwowe. Po­nadto dostępne są naboje z pociskami: z dodatkowym napędem rakieto­wym (o zasięgu do 21 900 m), agitacyjne, kasetowe i oświetlające. Goździk” przewozi 40 sztuk amuni­cji, jednak podczas przygotowania działa do pływania liczbę nabojów na­leży ograniczyć do 30.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

2S1 Goździk

 

Przeznaczenie:

Transporter gąsienicowy 2S1 ze 122 mm haubicą 2A31 służy do wykonywania następujących zadań:

– niszczenia i obezwładniania siły żywej nieprzyjaciela, znajdującej się na polu walki i w ukryciach typu polowego

– niszczenia i obezwładniania środków ogniowych piechoty nieprzyjaciela

– wykonywania przejść w polach minowych i zasiekach z drutu kolczastego

– walki ogniowej  z artylerią, środkami zmechanizowanymi i czołgami nieprzyjaciela

                Budowa 2S1:

– część artyleryjska 2A31

– część jezdna MELB (lekki uniwersalny transporter gąsienicowy)

                 Parametry taktyczno-techniczne:

– typ haubicy:                                                                                samobieżna pływająca

– kaliber:                                                                                        122mm

– max. kąt podniesienia lufy:                                                     70°

– min. kąt podniesienia lufy:                                                     -3°

– kąt ostrzału poziomego:                                                          n x 360°

– max. donośność strzelania pociskiem odł-burzącym:      15.200 m

– wożony komplet amunicji:

                               odł-burzącej:                                                 35

                               kumulacyjnej:                                               5

– masa pocisku:

                               odł-burzący:                                                  21,76 kg

                               kumulacyjny:                                                18,2 kg

– jednostka ognia:

                               z ładunkiem pełnym                                   15

                               z ładunkiem zmniejszonym                      25

                               w przedziale amunicyjnym                       16

                               w przedziale bojowym                               24 (w tym 5 kumulacyjnych BK-13)

– szybkostrzelność:                                                                   3-5 strz/min

– załoga:                                                                                      4/5

– Vmax.                                                                                       60 km/h

– Vmax. pływania:                                                                    5,5 km/h

– masa haubicy w położeniu bojowym:                                 15.700 kg

– wymiary:

                               długość:                                                 7265 mm

                               szerokość:                                             2850 mm

                               wysokość:                                             2740 mm

                               prześwit:                                               400 mm

– zasięg jazdy:                                                                     500 km

– pokonywanie wzniesień:                                               do 35°

– max. przechył boczny:                                                         25°